Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske po 9. put dalo je pokroviteljstvo nad održavanjem Kongresa pravnika u zdravstvu, koji će se i ove godine održati u SB za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" u Makarskoj od 06. do 08. listopada ove godine.

Napomenimo da ove godine Udruga pravnika u zdravstvu slavi i svoju jubilarnu 10. godinu postojanja.

file page1

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3290

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Opis savjetovanja: U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) uvodi se zasnivanje radnog odnosa specijalizanta na neodređeno vrijeme s ugovorenim probnim radom od šest mjeseci. Tijekom probnog rada specijalizanta ocjenjuju glavni mentor i mentor, koji su obvezni dati izvješće kada specijalizant nije zadovoljio na probnom radu, što je u skladu sa Zakonom o radu. Specijalizantu koji nije zadovoljio tijekom probnog rada može prestati pravo na specijalizaciju po podnesenom zahtjevu podnositelja prijedloga za odobrenje specijalizacije. Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine ima propisan sastav članova u skladu s europskim dokumentom Europske udruge medicinskih specijalista i to s Poveljom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u Europskoj uniji. Povelja definira nacionalno tijelo za specijalističko usavršavanje sačinjeno od stručnih, sveučilišnih tijela te ministarstva. Pravilnikom se mijenja obvezan sadržaj ugovora o međusobnim pravima i obvezama specijalizanata. Specijalizant je dijelom radnik a dijelom učenik koji provodi specijalističko usavršavanje. Plaća specijalizanata ne ulazi u troškove specijalizacije, jer radnik ima pravo na plaću i na zaradu. Nadalje Ministarstvo zdravlja će prilikom prijave specijalističkog ispita prihvaćati dokaz o odslušanom poslijediplomskom studiju i položenim ispitima. Poslijediplomski specijalistički studij obvezan je dio programa, koji u dogovoru s glavnim mentorom specijalizant može započeti tijekom usavršavanja, kako bi na vrijeme stigao završiti poslijediplomski studij i obraniti završni rad. Međutim, specijalizanti koji su na kasnijoj godini specijalističkog usavršavanja upisali poslijediplomski specijalistički studij moći će prijaviti specijalistički ispit, a završni rad obraniti kao specijalisti. Specijalistički ispit sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, a provodi se kao pisani i usmeni ispit. Pisani ispit specijalizanti polažu nakon obavljenog zajedničkog internističkog odnosno kirurškog debla kao završni ispit. Specijalizanti ostalih specijalnosti koje nemaju zajedničko deblo polažu pisani ispit. Specijalizant će moći pristupiti pisanom ispitu šest mjeseci prije završetka programa. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja organizirat će pisani ispit najmanje dva puta godišnje. U prijelaznim odredbama pisani specijalistički ispit propisan je za specijalizante kojima je izdano rješenje o odobrenju specijalizacije nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, broj 116/15) koji je uveo pisani specijalistički ispit.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.6.2016.

Četvrtak, 28 Travanj 2016 12:44

PRIJAVE TEMA ZA IX. KONGRES-rok 30.06.

Prijavite teme za IX. Kongres pravnika u zdravstvu!

Kolegice i kolege pravnici,  

zdravstveni djelatnici i druge struke u zdravstvu,

objavljujemo prikupljanje prijedloga tema za IX. Kongres pravnika u zdravstvu

koji će se održati od 06. - 08. listopada 2016. godine

u SB za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ u MAKARSKOJ! 

  • Pozivaju se zainteresirani koji žele  kao predavači aktivno sudjelovati u radu Kongresa, mole se dostaviti naslov prijedloga teme s kratkim sažetkom na e-mail adresu Udruge pravnika u zdravstvu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

najkasnije do 30. lipnja 2016. godine.

  • Prijedloge tema mogu dostaviti osobe različitih struka, prvenstveno pravnih, zdravstvenih i ekonomskih, a koje usko povezuju pravo i zdravstvo, i koje bi bile interesantne pravnoj struci.
  • Po isteku predviđenog roka za dostavu prijava, Upravni odbor Udruge pravnika u zdravstvu odlučiti će o broju i izboru tema koje će biti izlagane na Kongresu.
  • Obrađeni radovi objavljuju se u Zborniku radova Kongresa, a izabrani predavači će upute i rokove za pisanje i dostavu radova dobiti nakon provedenog izbora.
  • Predavači radove trebaju obraditi i u Power Point prezentaciji. Radovi se honoriraju.
  • Za sve dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti Predsjednici Udruge pravnika u zdravstvu na kontakt:

tel. 042/393-161 i na GSM: 099/22 839 22

ili na e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više o samom Kongresu možete pratiti na stranicama Udruge www.upzh.hr

Petak, 08 Travanj 2016 06:22

9. Redovna godišnja skupština UPZH

Na temelju članka 23. Statuta Udruge pravnika u zdravstvu,
s a z i v a m

Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ... otvoreno do 28.09.2015. Izvješće se očekuje 05.10.2015. E-raspravu možete provesti na donjem linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1965

Otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu s konačnim prijedlogom Zakona. Savjetovanje je otvoreno do 12.10.2015.. s očekivnom objavom izvješća 30.10.2015.

Uključite se u e-savjetovanje na linku https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1955.

Otvoreno je Javno savjetovanje o Prijedlogu normativnih aktivnosti Ministarstva zdravlja za 2016. godinu. Savjetovanje je otvoreno do 30.09.2015., a očekivana objava izvješća je 05.10.2015. godine. Uključite se, a link o Prijedlogu je https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1999.

NOVO SAVJETOVANJE: Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1917

 

Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o programu izobrazbe, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

Opis savjetovanja: Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o programu izobrazbe, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor. Ovim prijedlogom Pravilnika propisuje se Program izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, definira se nositelj provedbe Programa te uvjeti, obveze i odgovornosti za provedbu Programa. Također se utvrđuju uvjeti, obveze i odgovornosti vezane uz pohađanje izobrazbe te uvjeti i način polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor i praktična izobrazba kao i nadležnost vođenja dokumentacije o provedbi Programa te stalno stručno usavršavanje ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2015.

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1950

 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

 

Opis savjetovanja: Pravilnikom se predlaže dopunjavanje i poboljšavanje definicije: komentor je specijalist srodne grane koji prati specijalizanta tijekom dijela programa specijalističkog usavršavanja Time se uvodi razlikovanje komentora od mentora. Obzirom da mentor osobno radi sa specijalizantom, mentor stječe neposredni uvid u specijalizantovo napredovanje, a uloga mentora izraženija je na način da se imenuje u rješenju o odobrenju specijalizacije. Pravilnikom se predlaže uređivanje postupka polaganja specijalističkog ispita. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja predlaže i uskraćuje listu ispitivača koja se uređuje jednom godišnje i objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja, čime se informira javnost i poštuje načelo transparentnosti. Predlaže se pojednostaviti postupak prijave specijalističkog ispita u pogledu potrebe dokumentacije. Predlaže se uvesti mogućnost da pristupnik ulože pravni lijek podnošenjem prigovora ako su njegova prava povrijeđena na specijalističkom ispitu, što je u skladu s dokumentima Europske udruge medicinskih specijalista. Glavni mentor i mentor mogu biti članovi ispitne komisije. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15), (u daljnjem tekstu: Zakon) preuzima Direktivu 2013/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. studenog 2013. godine o dopuni Direktive 2005/36/EC o priznavanju stručnih kvalifikacija. Zakon u članku 25. propisuje da ministar nadležan za zdravlje pravilnikom utvrđuje minimalne uvjete za obavljanje specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Navedenim člankom dopušta se djelomično izuzeće od dijelova programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Pravilnikom se predlaže uvesti specijalizacija iz patologije i citologije, kao jedinstvene djelatnosti srodnih struka. Novim programom u potpunosti bi se objedinile dvije struke koje su do sada imale zasebne programe iz patološke anatomije i kliničke citologije, odnosno patologije iz dva akreditacijska područja. Novi program omogućio bi kompetetnost iz oba područja i predstavljao bi cjelovito rješenje za buduću specijalističku djelatnost. Specijalizanti koji su u tijeku specijalističkog usavršavanja, obavljali bi izmijenjeni program specijalizacije, čime će steći sva potrebna znanja. Pravilnikom se predlaže uvesti dopune Priloga I. Pravilnika kojima se uvode uže specijalizacije iz neurologije tako da se poboljša sama kvalitete neurološke djelatnosti. Medicinske tehnike omogućavaju nove dijagnostičke metode, što zahtjeva da se liječnici specijalisti neurologije specijaliziraju u uža područja kako bi na suvremeni način mogli dijagnosticirati i liječiti pacijente. Pravilnikom se predlaže uvesti program specijalizacije iz gerijatrije. Specijalističko usavršavanje iz gerijatrije organizirano je u nekim državama članicama (Austrija, Bugarska, Češka, Danska, Španjolska, Irska, Italija, Grčka, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Finska, Švedska, Slovenija i Velika Britanija). U Direktivi 2005/36/EC propisano minimalno trajanje od 4 godine. Uvođenjem specijalizacije iz gerijatrije unaprijediti će se zaštita zdravlja starijih osoba, a time i gerijatrijsku zdravstvenu zaštitu kroz interdisciplinaran pristup specijalističkih djelatnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.9.2015.

Stranica 7 od 12