Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *
Četvrtak, 28 Travanj 2016 12:44

PRIJAVE TEMA ZA IX. KONGRES-rok 30.06.

Prijavite teme za IX. Kongres pravnika u zdravstvu!

Kolegice i kolege pravnici,  

zdravstveni djelatnici i druge struke u zdravstvu,

objavljujemo prikupljanje prijedloga tema za IX. Kongres pravnika u zdravstvu

koji će se održati od 06. - 08. listopada 2016. godine

u SB za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ u MAKARSKOJ! 

  • Pozivaju se zainteresirani koji žele  kao predavači aktivno sudjelovati u radu Kongresa, mole se dostaviti naslov prijedloga teme s kratkim sažetkom na e-mail adresu Udruge pravnika u zdravstvu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

najkasnije do 30. lipnja 2016. godine.

  • Prijedloge tema mogu dostaviti osobe različitih struka, prvenstveno pravnih, zdravstvenih i ekonomskih, a koje usko povezuju pravo i zdravstvo, i koje bi bile interesantne pravnoj struci.
  • Po isteku predviđenog roka za dostavu prijava, Upravni odbor Udruge pravnika u zdravstvu odlučiti će o broju i izboru tema koje će biti izlagane na Kongresu.
  • Obrađeni radovi objavljuju se u Zborniku radova Kongresa, a izabrani predavači će upute i rokove za pisanje i dostavu radova dobiti nakon provedenog izbora.
  • Predavači radove trebaju obraditi i u Power Point prezentaciji. Radovi se honoriraju.
  • Za sve dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti Predsjednici Udruge pravnika u zdravstvu na kontakt:

tel. 042/393-161 i na GSM: 099/22 839 22

ili na e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više o samom Kongresu možete pratiti na stranicama Udruge www.upzh.hr

Petak, 08 Travanj 2016 06:22

9. Redovna godišnja skupština UPZH

Na temelju članka 23. Statuta Udruge pravnika u zdravstvu,
s a z i v a m

Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ... otvoreno do 28.09.2015. Izvješće se očekuje 05.10.2015. E-raspravu možete provesti na donjem linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1965

Otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu s konačnim prijedlogom Zakona. Savjetovanje je otvoreno do 12.10.2015.. s očekivnom objavom izvješća 30.10.2015.

Uključite se u e-savjetovanje na linku https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1955.

Otvoreno je Javno savjetovanje o Prijedlogu normativnih aktivnosti Ministarstva zdravlja za 2016. godinu. Savjetovanje je otvoreno do 30.09.2015., a očekivana objava izvješća je 05.10.2015. godine. Uključite se, a link o Prijedlogu je https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1999.

NOVO SAVJETOVANJE: Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1917

 

Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o programu izobrazbe, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

Opis savjetovanja: Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o programu izobrazbe, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor. Ovim prijedlogom Pravilnika propisuje se Program izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, definira se nositelj provedbe Programa te uvjeti, obveze i odgovornosti za provedbu Programa. Također se utvrđuju uvjeti, obveze i odgovornosti vezane uz pohađanje izobrazbe te uvjeti i način polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor i praktična izobrazba kao i nadležnost vođenja dokumentacije o provedbi Programa te stalno stručno usavršavanje ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.9.2015.

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1950

 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

 

Opis savjetovanja: Pravilnikom se predlaže dopunjavanje i poboljšavanje definicije: komentor je specijalist srodne grane koji prati specijalizanta tijekom dijela programa specijalističkog usavršavanja Time se uvodi razlikovanje komentora od mentora. Obzirom da mentor osobno radi sa specijalizantom, mentor stječe neposredni uvid u specijalizantovo napredovanje, a uloga mentora izraženija je na način da se imenuje u rješenju o odobrenju specijalizacije. Pravilnikom se predlaže uređivanje postupka polaganja specijalističkog ispita. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja predlaže i uskraćuje listu ispitivača koja se uređuje jednom godišnje i objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja, čime se informira javnost i poštuje načelo transparentnosti. Predlaže se pojednostaviti postupak prijave specijalističkog ispita u pogledu potrebe dokumentacije. Predlaže se uvesti mogućnost da pristupnik ulože pravni lijek podnošenjem prigovora ako su njegova prava povrijeđena na specijalističkom ispitu, što je u skladu s dokumentima Europske udruge medicinskih specijalista. Glavni mentor i mentor mogu biti članovi ispitne komisije. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15), (u daljnjem tekstu: Zakon) preuzima Direktivu 2013/55/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. studenog 2013. godine o dopuni Direktive 2005/36/EC o priznavanju stručnih kvalifikacija. Zakon u članku 25. propisuje da ministar nadležan za zdravlje pravilnikom utvrđuje minimalne uvjete za obavljanje specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Navedenim člankom dopušta se djelomično izuzeće od dijelova programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Pravilnikom se predlaže uvesti specijalizacija iz patologije i citologije, kao jedinstvene djelatnosti srodnih struka. Novim programom u potpunosti bi se objedinile dvije struke koje su do sada imale zasebne programe iz patološke anatomije i kliničke citologije, odnosno patologije iz dva akreditacijska područja. Novi program omogućio bi kompetetnost iz oba područja i predstavljao bi cjelovito rješenje za buduću specijalističku djelatnost. Specijalizanti koji su u tijeku specijalističkog usavršavanja, obavljali bi izmijenjeni program specijalizacije, čime će steći sva potrebna znanja. Pravilnikom se predlaže uvesti dopune Priloga I. Pravilnika kojima se uvode uže specijalizacije iz neurologije tako da se poboljša sama kvalitete neurološke djelatnosti. Medicinske tehnike omogućavaju nove dijagnostičke metode, što zahtjeva da se liječnici specijalisti neurologije specijaliziraju u uža područja kako bi na suvremeni način mogli dijagnosticirati i liječiti pacijente. Pravilnikom se predlaže uvesti program specijalizacije iz gerijatrije. Specijalističko usavršavanje iz gerijatrije organizirano je u nekim državama članicama (Austrija, Bugarska, Češka, Danska, Španjolska, Irska, Italija, Grčka, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Finska, Švedska, Slovenija i Velika Britanija). U Direktivi 2005/36/EC propisano minimalno trajanje od 4 godine. Uvođenjem specijalizacije iz gerijatrije unaprijediti će se zaštita zdravlja starijih osoba, a time i gerijatrijsku zdravstvenu zaštitu kroz interdisciplinaran pristup specijalističkih djelatnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.9.2015.

Udruga pravnika u zdravstvu objavljuje da je završeno prikupljanje tema i prijavu predavača za

VIII. Kongres pravnika u zdravstvu, koji će se održati od 05. do 07. listopada 2015. godine
 
u SB "Biokovka" u Makarskoj!

U nastavku donosimo preliminarni program rada Kongresa:

Nedjelja, 22 Ožujak 2015 09:32

Prijedlog Dodatka III TKU

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava
i
Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek, predsjednici,

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici,

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,

Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku,

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

zaključili su dana ______________ godine

DODATAK III
TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA


Članak 1.
Potpisom ovoga Dodatka ugovorne strane utvrđuju ograničenje materijalnog prava ugovorenog člankom 64. stavak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 141/2012) za vrijeme važenja Temeljnog kolektivnog ugovora.
Članak 2.
(1) Visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 64. stavka 2. TKU-a, za vrijeme njegovog važenja, iznosit će 150,00 kuna.
(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se iznos dnevnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje od 10. prosinca 2013. godine.

Članak 3.
Osnovica iz članka 69. stavka 2. TKU-a za isplatu jubilarnih nagrada iznosit će 1.800,00 kuna.
Članak 4.
(1) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju važenje ovoga Dodatka za vrijeme važenja TKU-a.
(2) Ovaj Dodatak može se otkazati na način i u rokovima ugovorenim u TKU-u.
Članak 5.
Ovaj Ugovor sastavljen je u devet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi tri primjerka.

Za pregovarački odbor Vlade RH

Ministar rada i mirovinskoga sustava
prof. dr. Mirando Mrsić, dr. med. Za pregovarački odbor sindikata
javnih službi

Hrvatski liječnički sindikat
mr.sc. Ivica Babić, dr.med.
______________________________

______________________________
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi
Ljubica Pilić
__________________________________

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju
Antun Guljaš
__________________________________

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske
Spomenka Avberšek
___________________________________

Sindikat zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi Hrvatske
Jadranka Ivezić
___________________________________

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
Boris Pleša
___________________________________

Stranica 9 od 14