Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - usklađivanje svakog posljednjeg utorka u mjesecu

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 56/22) ugovorena je naknada troškova prijevoza od 1,35 kn po prijeđenom kilometru ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza.

Člankom 52. stavcima 23. do 25.  i člankom 65. stavcima 25. do 27. TKU propisan je način usklađivanja visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijene goriva.

Tako se visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađuje s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu i to za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Promjena visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, a kao referentna cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel uzima se cijena na benzinskim postajama INA – Industrija nafte d.d. dostupna na Web portalu mzoe-gor.hr.

Na dan 31. svibnja 2022. prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 13,14 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 13,86 kuna.
Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 13,50 kuna, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru kako je ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 56/22) i dalje, nastavno od 1. lipnja 2022., iznosi 1,35 kuna.
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca lipnja, odnosno 28. lipnja 2022.  

DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
SVIBANJ
31. svibnja 2022. 13,14 kn 13,86 kn 13,50 kn 12,70 kn +6,29%

https://mrosp.gov.hr/visina-naknade-troskova-prijevoza-po-prijedjenom-kilometru/12691