Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

NACRT Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZZZ - u zakonsku odredbu konačno ušli i pomoćnici za pravne poslove!! - NAŽALOST - samo u postupku sanacije...

 

Danas na sjednici Vlade RH Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdrasvtvenoj zaštiti. Tekst Nacrta možete skinuti na linku http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/sjednice_i_odluke_vlade_rh/98_sjednica_vlade_republike_hrvatske/98_2/(view_online)/1#document-preview.

Ono što je interesantno za našu struku je članak 12. kojim se iza članka 59. Zakona dodaje novi članak 59. a., a posebno stavak 2. koji glasi:

 


 

Članak 12.

Iza članka 59. dodaje se članak 59. a koji glasi:


„Članak 59. a


Sanacijski upravitelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada.
Sanacijski upravitelj zdravstvene ustanove ima zamjenika, pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje i pomoćnika za sestrinstvo-glavnu sestru zdravstvene ustanove.
Sanacijskog upravitelja zdravstvene ustanove imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravlje.
Sanacijski upravitelj mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom.
Ako sanacijski upravitelj zdravstvene ustanove nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva.
Zamjenika sanacijskog upravitelja te pomoćnike sanacijskog upravitelja imenuje i razrješuje sanacijsko vijeće zdravstvene ustanove na prijedlog sanacijskog upravitelja.
Visina plaće sanacijskog upravitelja, zamjenika sanacijskog upravitelja, pomoćnika sanacijskog upravitelja utvrđuje se na način i u visini plaće ravnatelja, zamjenika ravnatelja odnosno pomoćnika ravnatelja zdravstvene ustanove.
Mandat sanacijskog upravitelja, zamjenika sanacijskog upravitelja i pomoćnika sanacijskog upravitelja traje od dana stupanja na snagu odluke o njihovom imenovanju te dvije godine nakon stupanja na snagu odluke o završetku sanacije.“

 


 

E, sad, možda je greškom izostavljena ova ista ekipa i nakon prestanka sanacije, jer, bilo bi logično da ravnatelj ima pomoćnika za pravne poslove, odnosno, ako je pravnik dobar i koristan za vrijeme sanacije sanacijskom upravitelju, bilo bi u redu da bude dobar i ravnatelju nakon sanacije.