Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Novi koeficijenti i dodaci na plaću-urednički tekst

Koeficijenti složenosti poslova i dodataka na plaću u sustavu zdravstva važeći na dan 1. ožujka 2013. godine – UREDNIČKI TEKST

Na temelju Zakona o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01), Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN br. 25/13), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike u namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN br. 126/11) – Urednički pročišćeni tekst: 

    
PRILOG 1.

TABLICA RAZVRSTAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  PREMA JEDINSTVENIM NAZIVIMA RADNIH MJESTA I  KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

 I.       S L U Ž B E N I C I

a) Položaji I. vrste                                                                           NOVI koef.    STARI koef.

1. rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe                2,134        2,20
    rukovoditelj (načelnik) službe/odjela za unutarnju reviziju         
2. rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi                       1,940        2,20
3. rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi                                     1,794        1,85
4. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi                                          1,697        1,75
5. rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi                                          1,649        1,70
6. rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi                                     1,552        1,60
7. rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi                                     1,503        1,55
8. voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstv.jedinica         1,406        1,45
 
b) Položaji II. vrste

1. voditelj (šef) ispostave                                                                          1,164        1,20
2. voditelj (šef) odsjeka                                                                            1,115        1,15
3. voditelj pododsjeka                                                                               1,067        1,10
4. voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica                                                       1,018        1,05

c) Položaji III. vrste

1. voditelj odsjeka računovodstvenih poslova                                              0,970        1,00
2.voditelj (šef) odsjeka                                                                             0,921        0,95
3.voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica                                                       0,873        0,90
 
d) Radna mjesta I. vrste

1. viši unutarnji revizor                                                                             1,843        1,90
2. unutarnji revizor                                                                                   1,649        1,70
3. viši inspektor                                                                                        1,571        1,62
4. viši upravni savjetnik
   viši stručni savjetnik (određene struke)                                                   1,523        1,57
5. inspektor                                                                                             1,329        1,37
6. pomoćni unutarnji revizor                                                                     1,261        1,30
7. voditelj računovodstva
   upravni savjetnik
   stručni savjetnik (određene struke ili za određene poslove)                      1,232        1,27
8. tajnik ustanove                                                                                    1,212        1,25
9. samostalni upravni referent
   stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)
   ostala radna mjesta I. vrste                                                                  1,115        1,15

e) Radna mjesta II. vrste

1. tajnik ustanove
   voditelj računovodstva                                                                        1,086        1,12
2. inspektor
   revizor
   kontrolor                                                                                           1,048        1,08
3.viši informatički referent                                                                     0,989        1,02
4. viši upravni referent
   viši stručni referent (određene struke ili za određene poslove)
   ostala radna mjesta II. vrste                                                              0,970        1,00
 
f) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj računovodstva                                                                      0,921        0,95
2. inspektor
   revizor
   kontrolor                                                                                          0,873        0,90

3. upravni referent
   stručni referent
   informatički referent
   računovodstveni referent-financijski knjigovođa                                  0,854        0,88

4. administrativni referent
   administrativni tajnik
   računovodstveni referent
   ekonom                                                                                           0,824        0,85

5. daktilograf
   ostala radna mjesta III. vrste                                                           0,776        0,80

II.         N A M J E Š T E NI C I

a) Položaji II. vrste

 1. voditelj ustrojstvene jedinice
     voditelj radionice                                                                         0,892        0,92

b) Položaji III. vrste

 1. voditelj odsjeka
    voditelj radionice                                                                          0,824        0,85

c) Radna mjesta II. vrste

 1. radna mjesta II. vrste                                                                  0,873        0,90
 d) Radna mjesta III. vrste
 1. radna mjesta III. vrste                                                                 0,776        0,80

e) Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta IV vrste                                                                   0,601        0,62


(2) Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka odnose se na sve javne službe navedene u članku 2. Zakona o plaćama u javnim

službama, ako odredbama ove Uredbe nije drukčije određeno.
(3) Na uvjete koje službenici moraju ispunjavati za raspored na radna mjesta iz stavka 1. podstavaka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim

službenicima i namještenicima, ako posebnim propisom nije drukčije određeno  

PRILOG 2.

POSEBNI NAZIVI RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
 
a) Položaji I. vrste

        1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica                                      3,395        3,50
            b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo                  3,395        3,50
            c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                                    3,104        3,20
         2. a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova                                    3,104        3,20
            b) ravnatelj drugih državnih zavoda                                       3,104        3,20
            c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                                    2,813        2,90
         3. a) ravnatelj županijske bolnice i SHP                                     2,813        2,90
            b) ravnatelj žup. zavoda za javno zdravstvo                           2,716        2,80
            c) zamjenik ravnatelja pod 3.a) i 3.b)                                    2,522        2,60
        4. ravnatelj DZ i ljekarničke ustanove                                        2,795        2,35
        5. predstojnik klinike                                                                3,007        3,10
        6. a) pomoćnik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                                    3,007        3,10
           b) pomoćnik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                                     2,716        2,80
        7. a) pomoćnik ravnatelja pod 3.a) i 3.b)                                    2,425        2,50
           b) pomoćnik ravnatelja pod 4.                                                 1,891        1,95
        8. a) pročelnik kliničkog odjela dr.sc.                                           2,687        2,77
           b) pročelnik kliničkog odjela mr.sc.                                          2,570        2,65
           c) pročelnik kliničkog odjela prim.                                            2,522        2,60
           d) pročelnik kliničkog odjela                                                    2,444        2,52
        9. a) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40 zaposlenih dr.sc.                        2,638        2,72
           b) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40 zaposlenih mr.sc.                        2,522        2,60
           c) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40 zaposlenih prim.                          2,473        2,55
           d) voditelj zdr. odjela državne ustanove do 40 zaposlenih                                  2,406        2,48
       10. a) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko 40 zaposlenih dr.sc.                    2,687        2,77
            b) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko 40 zaposlenih mr.sc.                   2,570        2,65
            c) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko 40 zaposlenih prim.                     2,522        2,60
            d) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko 40 zaposlenih                             2,444        2,52
       11. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih dr.sc.                     2,493        2,57
            b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih mr.sc.                    2,386        2,46
            c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih prim.                     2,328        2,40
            d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do 40 zaposlenih                             2,279        2,35
       12. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko 40 zaposlenih dr.sc.               2,541        2,62
            b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko 40 zaposlenih mr.sc.              2,425        2,50
            c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko 40 zaposlenih prim.               2,376        2,45
            d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko 40 zaposl.                            2,318        2,39
       13. a) glavna sestra državne ustanove                                                               1,309        1,35
            b) glavna sestra u županijskoj ustanovi                                                         1,241        1,28
            c) glavna sestra klinike                                                                                1,241        1,28
 
b) Položaji II. vrste

     1. a) glavna sestra KBC i kliničke bolnice
             glavna sestra u županijskoj ustanovi
             glavna sestra klinike
             glavna sestra, zdravstveni djelatnik - voditelj odjela                                       1,164        1,20

c) Radna mjesta I. vrste

      1. a) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim.dr.sc. u bolnici                                         2,279        2,35
          b) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr.sc. u bolnici                                       2,182        2,25
          c) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. dr.sc.                                                     2,153        2,22
          d) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. u bolnici                                                 2,085        2,15
          e) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr.sc.                                                    2,056        2,12
          f) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim.                                                              1,969        2,03
        2. a) VSS zdr. djelatnik specijalist dr.sc. u bolnici                                                  2,153        2,22
           b) VSS zdr. djelatnik specijalist mr.sc. u bolnici                                                  2,056        2,12
           c) VSS zdr. djelatnik specijalist u bolnici                                                            2,027        2,09
           d) VSS zdr. djelatnik specijalist dr.sc.                                                                1,988        2,05
           e) VSS zdr. djelatnik specijalist mr.sc.                                                               1,959        2,02
           f) VSS zdr. djelatnik specijalist                                                                         1,940        2,00
           g) VSS zdr. djelatnik u bolnici                                                                           1,659        1,71
        3. a) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite dr.sc.                                              1,959        2,02
           b) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite primarijus                                        1,921        1,98
           c) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite mr.sc.                                              1,882        1,94
           d) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite                                                       1,794        1,85
        4. a) VSS nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti u državnoj ili župan.
              bolnici dr.sc. koji sudjeluje u procesu u dijagnostike i liječenja                         1,988        2,05
    
           b) VSS nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti u državnoj ili župan.
              bolnici mr.sc. koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja                           1,901        1,96
     
           c) VSS nezdravstveni djelatnik voditelj djelatnosti u državnoj ili župan.
              bolnici koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja                                     1,824        1,88     
        5. a) VSS zdravstveni djelatnik dr.sc.                                                                   1,804        1,86
           b) VSS zdravstveni djelatnik mr.sc.                                                                   1,727        1,78
           c) VSS zdravstveni djelatnik                                                                             1,659        1,71
        6. a) VSS nezdravstveni djelatnik dr.sc. koji sudjeluje u procesu
                dijagnostike i  liječenja                                                                                1,571        1,62
          b) VSS nezdravstveni djelatnik mr.sc. koji sudjeluje u procesu
             dijagnostike i liječenja                                                                                    1,513        1,56

          c) VSS nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu dijagnostike i
           liječenja                                                                                                           1,445        1,49
        7. VSS zdravstveni djelatnik – stažist                                                                     1,115        1,15

 d) Radna mjesta II. vrste

       1. zdravstveni djelatnik u:
            - bolnici,
            - poliklinikama,
            - primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
            - javnom zdravstvu                                                                                         1,164        1,20
        2. nezdravstveni djelatnici - zdravstveni suradnici                                                  1,125        1,16

 e) Radna mjesta III. vrste

       1. zdravstveni djelatnik:
            - na otvorenim izvorima zračenja,
            - citostaticima,
            - liječenju AIDS-a,
            - u jedinici intenzivne skrbi u operaciji (instrumentiranje, anesteziologija),
            - na hemodijalizi,
            - u rađaoni,
            - hitnoj službi
            - traumatologiji                                                                                               1,067        1,10
        2. zdravstveni djelatnik: u bolnici i kućnoj njezi                                                      1,018        1,05
        3. zdravstveni djelatnik u:
– primarnoj zdravstvenoj zaštiti
– poliklinikama,
– javnom zdravstvu,
- vozač (samo u hitnoj med. pomoći i stanici hitne med. pomoći)                                    0,951        0,98

f) Radna mjesta IV. vrste

       1. bolničar                                                                                                          0,727        0,75
 
 PRILOG 3.

POPIS RADNIH MJESTA I  POSLOVA ZDRAVSTVENIH
I NEZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI IMAJU PRAVO NA DODATAK

      Radna mjesta I. vrste    
                                                                Dodatak %
1.     - liječnik specijalist kirurgije                                            25
     - liječnik specijalist anesteziologije i reanimatologije    
     - liječnik specijalist urologije-operater    
     - liječnik specijalist maksilofacijalne kirurgije    
     - liječnik specijalist ortopedije-operater    
     - liječnik specijalist oftalmologije-operater    
     - liječnik specijalist otorinolaringologije-operater    
     - liječnik specijalist radiologije-intervencijski radiolog    
     - liječnik specijalist dječje kirurgije    
     - liječnik specijalist ginekologije i porodništva-operater    
     - doktor dentalne medicine specijalist oralne kirurgije-operater    
     - liječnik specijalist neurokirurgije-operater    
     - liječnik specijalist infektologije na odjelu za liječenje AIDS-a    
     - liječnik specijalist koji radi s bolesnicima koji se liječe od aktivne TBC (2/3 radnog vremena)    
     - liječnik specijalist u primjeni citostatika ili u izloženosti otvorenom izvoru zračenja (2/3 radnog vremena)     
     - zdravstveni i nezdravstveni radnik na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena)    
     - liječnik specijalist u jedinici intenzivnog liječenja    
     - liječnik specijalist interne medicine-intervencijski gastroenterolog    
     - liječnik specijalist interne medicine-intervencijski kardiolog    
    - intervencijski pulmolog    
 2.    - liječnik u zavodima za hitnu medicinu (2/3 radnog vremena)                                20
     - liječnik u hitnom objedinjenom bolničkom prijemu    
    - liječnik specijalist psihijatrije na zatvorenim psihijatrijskim odjelima     
    - liječnik specijalist patologije-obducent    
     - liječnik specijalist sudske medicine    
     - liječnik specijalist u dijagnostici i liječenju pacijenata za koje je potreban 3. i 4. stupanj biozaštite    
3.    - zdravstveni radnik specijalist u bolnici                                                               16
     - zdravstveni radnik bez specijalizacije u bolnici    
4.    - zdravstveni i nezdravstveni radnik                                                                    14
       - rad s infektima
       - rad s otrovima   
    - zdravstveni radnik u poliklinici i domu zdravlja na poslovima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite    10
    - liječnik specijalist u državnim zdravstvenim zavodima, županijskim zavodima za javno zdravstvo i Zavodu    
    - nezdravstveni radnik u bolnici koji sudjeluje u procesu dijagnostike ili liječenja    
5.    - radnik koji radi na poslovima kontrole i revizije u Zavodu    
    - analitičke službe u zavodima za javno zdravstvo i Zavodu    
     - zdravstveni radnik u ljekarnama    
    - izabrani liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-voditelj tima    
     - doktor dentalne medicine    
     
Položaji I., II. i III. vrste    

     glavna sestra KBC-a, kliničke bolnice i klinike kao samostalne ustanove (čl. 66.)                    50
    glavna sestra županijske ustanove (čl. 66.)                                                                          45
1.    glavna sestra klinike                                                                                                        40
2.    glavna sestra, zdravstveni radnik – voditelj odjela (zavoda)    15 % - više u odnosu na dodatak koji dobivaju zdr. radnici na tom odjelu
3.    voditelj odsjeka    10%-više u odnosu na dodatak koji dobivaju zdr. radnici u tom odsjeku
4.    voditelj tima – voditelj smjene    5%-više u odnosu na dodatak koji dobivaju zdr.radnici u tom timu
     
Radna mjesta II., III. i IV. vrste
    
1.     zdravstveni radnik:                                                                                                        25
     - u intenzivnoj skrbi i operaciji (instrumentiranje i anesteziologija)    
     - na primjeni citostatika (2/3 radnog vremena)    
     - na liječenju AIDS-a (2/3 radnog vremena)    
     - na liječenju aktivne TBC (2/3 radnog vremena)    
     - na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena)    
     - ing. med. radiologije    
    - u timu s intervencijskim gastroenterologom, intervencijskim kardiologom i intervencijskim pulmologom    
    - na neurokirurgiji    
    - nezdravstveni radnik II., III. i IV. Vrste na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena)    
    - nezdravstveni radnik koji radi s bolesnicima koji se liječe od aktivne TBC (2/3 radnog vremena)    
2.     zdravstveni radnik:                                                                                                        20
     - u zavodima za hitnu medicinu (2/3 radnog vremena na terenu)    
    - u hitnom objedinjenom bolničkom prijemu    
     - koji sudjeluje u liječenju i dijagnostici za koje je potreban 3. i 4. stupanj biozaštite    
     - na traumatologiji    
    - u intenzivnoj skrbi u psihijatriji    
     - forenzičnoj psihijatriji    
    - vozač u HMP    
3.     zdravstveni radnik:                                                                                                       18
    -    na intrahospitalnim infekcijama
    -    u patronaži    
4.     Zdravstveni radnik:                                                                                                       16
     - na hemodijalizi    
     - na psihijatriji    
     - na neurologiji i prosekturi    
     - medicinska sestra – medicinski tehničar na bolničkim odjelima    
5.     zdravstveni radnik (2/3 radnog vremena):                                                                        14
     - rađaoni    
     - transfuziji    
     - patologiji    
     zdravstveni i nezdravstveni radnik (2/3 radnog vremena):    
     - rad s infektima    
     - rad s otrovima    
     - rad na citoskineru    
    - radni terapeut    
    - suradnik u rehabilitaciji i resocijalizaciji na psihijatriji    
6.     Fizioterapeut u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju                                        12
7.    zdravstveni radnik:                                                                                                             8
     - u laboratoriju    
     - fizioterapeuti    
     - u poliklinikama    
     - u centralnoj sterilizaciji    
     - analitičke službe u zavodima za javno zdravstvo i Zavodu
    - u zavodima za javno zdravstvo, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i poliklinikama
    - nezdravstveni radnik:
    - na poslovima čišćenja u operacijskoj sali i prosekturi    
8.     - vatrogasac i kotlovničar s ATK ispitom                                                                             7
     - ostala radna mjesta i poslovi I., II., III. i IV. vrste    

(1) Zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi doktori medicine i doktori dentalne medicine ostvaruju dodatak na plaću u iznosu od 10% od osnovne plaće.

(2) Osnovna plaća radnika u javnim službama uvećat će se:    
-    za rad noću         40%,
-    za rad subotom         25%,
-    za rad nedjeljom     35%,
-    za prekovremeni rad     50%,
-    za smjenski rad u drugoj smjeni 10%, ako radnik radi u dvokratnom radu, u smjenskom radu ili turnusu.

(3) Osnovna plaća radnika uvećat će se za 8% ako radnik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15% ako radnik ima znanstveni stupanj doktora znanosti.

(4) Za rad u dane blagdana, neradnih dana utvrđenih zakonom i rad na dan Uskrsa radnik ima pravo na plaću uvećanu za 150%. Ako radnik na dan blagdana ili neradnog dana utvrđenog

zakom te na Uskrs radi u smjenskom radu u drugoj smjeni ili noću, plaća mu se dodatno uvećava za 10%, odnosno 40% za sate koje je na dan blagdana, neradnih dana, odnosno na

Uskrs odradio u drugoj smjeni, odnosno noću.

(5) Pravo na uvećanje osnovne plaće imaju radnici koji su u zdravstvenim ustanovama i  Zavodu ostvarili radni staž i to:
- s navršenih 20 do navršenih 29 godina        4%,
- s navršenih 29 do navršenih 34 godine       8%
- s navršenih 34 i više godina                     10%.

(6) Od mjeseca u kojem službeni pokazatelji Državnog zavoda za statistiku RH ukažu na poboljšanje stanja, odnosno rast međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a za dva

tromjesečja uzastopno (u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) prosječno 2 ili više posto (mjereno aritmetičkom sredinom dvije stope realnog rasta međugodišnjeg

tromjesečnog BDP-a dva uzastopna tromjesečja) radniku koji ima položen ispit iz uže specijalizacije osnovna plaća uvećat će se za 15%.