Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Novi koeficijenti u zdravstvu-od 01.03.2013.

Na temelju članka 6. stavak 2. i članka 7. stavak 1. Zakona o plaćama u javnim službama („Narodne novine“, broj 27/01.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
dana donijela


UREDBU
O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U
JAVNIM SLUŽBAMA
Članak 1.
(1) Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u javnim
službama su:
SLUŽBENICI
a) Položaji I. vrste
1. rukovoditelj (predstojnik, pročelnik)područnog ureda ili službe
rukovoditelj (načelnik) službe/odjela za unutarnju reviziju 2,134
2. rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu
ili službi 1,940
3. rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi 1,794
4. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi 1,697
5. rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi 1,649
6. rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi 1,552
7. rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi 1,503
8. voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih
ustrojstvenih jedinica 1,406
b) Položaji II. vrste
1. voditelj (šef) ispostave 1,164
2. voditelj (šef) odsjeka 1,115
3. voditelj pododsjeka 1,067
4. voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica 1,018
c) Položaji III. vrste
1. voditelj odsjeka računovodstvenih poslova ¸ 0,970
2. voditelj (šef) odsjeka 0,921
3. voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica 0,873
d) Radna mjesta I. vrste
1. viši unutarnji revizor 1,843
2. unutarnji revizor 1,649
3. viši inspektor 1,571
4. viši upravni savjetnik
viši stručni savjetnik (određene struke) 1,523
5. inspektor 1,329
6. pomoćni unutarnji revizor 1,261
7. voditelj računovodstva
upravni savjetnik
stručni savjetnik (određene struke ili za određene poslove) 1,232
8. tajnik ustanove 1,212
9. samostalni upravni referent
stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)
ostala radna mjesta I. vrste 1,115
e) Radna mjesta II. vrste
1. tajnik ustanove
voditelj računovodstva 1,086
2. inspektor
revizor
kontrolor 1,048
3. viši informatički referent 0,989
4. viši upravni referent
viši stručni referent (određene struke ili za
određene poslove) ostala radna mjesta II. vrste 0,970
f) Radna mjesta III. vrste
1. voditelj računovodstva 0,921
2. inspektor
revizor
kontrolor 0,873
3. upravni referent
stručni referent
informatički referent
računovodstveni referent – financijski knjigovođa 0,854
4. administrativni referent
administrativni tajnik
računovodstveni referent
ekonom 0,824
5. daktilograf
ostala radna mjesta III. vrste 0,776
NAMJEŠTENICI
a) Položaji II. vrste
1. voditelj ustrojstvene jedinice
voditelj radionice 0,892
b) Položaji III. vrste
1. voditelj odsjeka
voditelj radionice 0,824
c) Radna mjesta II. vrste
1. radna mjesta II. vrste 0,873
d) Radna mjesta III. vrste
1. radna mjesta III. vrste 0,776
e) Radna mjesta IV. vrste
1. radna mjesta IV. vrste 0,601
(2) Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova iz stavka 1. ovoga
članka odnose se na sve javne službe navedene u članku 2. Zakona o plaćama u javnim
službama („Narodne novine“, broj 27/2001), ako odredbama ove Uredbe nije drukčije
određeno.
(3) Na uvjete koje službenici moraju ispunjavati za raspored na radna mjesta iz stavka 1.
podstavka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim
službenicima i namještenicima, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.
Članak 2.
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama
su:
a) Položaji I. vrste
1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica 3,395
b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 3,395
c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b) 3,104
2. a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova 3,104
b) ravnatelj drugih državnih zavoda 3,104
c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b) 2,813
3. a) ravnatelj županijske bolnice i SHP 2,813
b) ravnatelj žup. zavoda za javno zdravstvo 2,716
c) zamjenik ravnatelja pod 3.a) i 3.b) 2,522
4. ravnatelj DZ i ljekarničke ustanove 2,795
5. predstojnik klinike 3,007
6. a) pomoćnik ravnatelja pod 1.a) i 1.b) 3,007
b) pomoćnik ravnatelja pod 2.a) i 2.b) 2,716
7. a) pomoćnik ravnatelja pod 3.a) i 3.b) 2,425
b) pomoćnik ravnatelja pod 4. 1,891
8. a) pročelnik kliničkog odjela dr. sc. 2,687
b) pročelnik kliničkog odjela mr. sc. 2,570
c) pročelnik kliničkog odjela prim. 2,522
d) pročelnik kliničkog odjela 2,444
9. a) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih dr. sc. 2,638
b) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih mr. sc. 2,522
c) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih prim. 2,473
d) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih 2,406
10. a) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih dr. sc. 2,687
b) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih mr. sc. 2,570
c) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih prim. 2,522
d) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih 2,444
11. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih dr. sc. 2,493
b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih mr. sc. 2,386
c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih prim. 2,328
d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih 2,279
12. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih dr. sc. 2,541
b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih mr. sc. 2,425
c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih prim. 2,376
d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih 2,318
13.a) glavna sestra državne ustanove 1,309
b) glavna sestra u županijskoj ustanovi 1,241
c) glavna sestra klinike 1,241
b) Položaji II. vrste
1. glavna sestra KBC i kliničke bolnice
glavna sestra u županijskoj ustanovi
glavna sestra klinike
glavna sestra, zdravstveni djelatnik – voditelj odjela 1,164
c) Radna mjesta I. vrste
1. a) VSS zdr. sc. djelatnik specijalist + prim. dr. sc.
u bolnici 2,279
b) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr. sc.
u bolnici 2,182
c) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. dr. sc. 2,153
d) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. u bolnici 2,085
e) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr.sc . 2,056
f) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. 1,969
2. a) VSS zdr. djelatnik specijalist dr. sc. u bolnici 2,153
b) VSS zdr. djelatnik specijalist mr. sc. u bolnici 2,056
c) VSS zdr. djelatnik specijalist u bolnici 2,027
d) VSS zdr. djelatnik specijalist dr. sc. 1,988
e) VSS zdr. djelatnik specijalist mr. sc. 1,959
f) VSS zdr. djelatnik specijalist 1,940
g) VSS zdravstveni djelatnik u bolnici 1,659
3. a) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite dr. sc. 1,959
b) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite
primarijus 1,921
c) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite mr. sc. 1,882
d) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite 1,794
4. a) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti u
državnoj ili župan. bolnici dr. sc. koji sudjeluje
u procesu dijagnostike i liječenja 1,988
b) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti u
državnoj ili župan. bolnici mr. sc. koji sudjeluje
u procesu dijagnostike i liječenja 1,901
c) VSS nezdravst. djelatnik voditelj u državnoj
ili župan. bolnici koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja 1,824
5. a) VSS zdravstveni djelatnik dr. sc. 1,804
b) VSS zdravstveni djelatnik mr. sc. 1,727
c) VSS zdravstveni djelatnik 1,659
6. a) VSS nezdravst. djelatnik dr. sc. koji sudjeluje
u procesu dijagnostike i liječenja 1,571
b) VSS nezdravst. djelatnik mr. sc. koji sudjeluje
u procesu dijagnostike i liječenja 1,513
c) VSS nezdravst. djelatnik koji sudjeluje u
procesu dijagnostike i liječenja 1,445
7. VSS zdravstveni djelatnik – stažist 1,115
d) Radna mjesta II. vrste
1. zdravstveni djelatnik u bolnici, poliklinikama,
primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu 1,164
2. nezdravstveni djelatnici – zdravstveni suradnici 1,125
e) Radna mjesta III. vrste
1. zdravstveni djelatnik: na otvorenim izvorima
zračenja, citostaticima, liječenju AIDS-a, u
jedinici intenzivne skrbi u operaciji (instrumentiranje,
anesteziologija), na hemodijalizi,
u rađaoni hitnoj službi i traumatologiji 1,067
2. zdravstveni djelatnik: u bolnici i kućnoj njezi 1,018
3. zdravstveni djelatnik: u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti, poliklinikama, javnom zdravstvu, vozač
(samo u hitnoj medicinskoj pomoći i stanici
hitne medicinske pomoći 0,951
f) Radna mjesta IV. vrste
1. bolničar 0,727