Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 8/22) - Ravnatelji su dužni podnijeti imovinsku karticu do 19.02.2022. godine

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa stupio je na snagu 25.12.2021. i prema njemu obveznici su prema članku 3. točki 65. i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Upravna vijeća koja odlučuju o imenovanju i/ili razrješenju obveznika ovoga Zakona, a koje odluke se ne objavljuju u službenom glasilu Republike Hrvatske, dostavit će bez odgode obavijest o tim odlukama Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Obveznici su dužni jednom godišnje podnositi imovinske kartice Povjerenstvu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznici su, u roku od 15 dana od dana proteka 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti, obvezni podnijeti Povjerenstvu imovinsku karticu.

Imovinska kartica podnosi se na propisanom obrascu, elektronički s kvalificiranim elektroničkim potpisom ili elektronički uz dostavu ispisanog i vlastoručno potpisanog obrasca te ovjerenog od tijela u kojem obveznik obnaša javnu dužnost, sa stanjem na dan podnošenja.

Sukladno članku 59. stavku 2. ZSSI-a, osobe koje su prvi put postale obveznici podnošenja imovinske kartice stupanjem na snagu ZSSI-a, dužne su podnijeti imovinske kartice u roku od 30 dana od dana donošenja pravilnika iz članka 11. stavka 10. toga Zakona. Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine br. 8/22.) stupio je na snagu 20. siječnja 2022. godine, pa je stoga zadnji dan roka u kojem svi novi obveznici trebaju podnijeti imovinsku karticu, 19. veljače 2022. godine.

Obveznici ne mogu podnijeti imovinsku karticu dok im nije otvoren korisnički račun, za čije otvaranje Povjerenstvu moraju podnijeti popunjeni i ovjereni zahtjev, čiji formular se nalazi na mrežnim stranicama Povjerenstva https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sukobinteresa.hr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Fzahtjev_za_otvaranjem_korisnickog_racuna.docx%3F1&wdOrigin=BROWSELINK.

Na donjem linku je priopćenje i upute za popunjavanje imovinske kartice: 

https://www.sukobinteresa.hr/hr/priopcenja/priopcenje-u-vezi-roka-za-podnosenje-imovinske-kartice-novih-obveznika-zakona-o.