Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Zakon o sprječavanju sukoba interesa-obveze ravnatelja zdravstvenih ustanova

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 143/21) na snazi je od 25.12.2021. godine. Članak 3. stavak 1. točka 65. propisuje kao obveznike primjene Zakona i ravnatelje zdravstvenih ustanova. 

Zakon regulira sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, krug obveznika postupanja prema odredbama ovoga Zakona, obvezu podnošenja i sadržaj imovinskih kartica, javnu objavu određenih podataka iz imovinskih kartica, postupak provjere podataka iz tih imovinskih kartica, trajanje obveza iz ovoga Zakona, izbor, sastav, status i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, postupak pred Povjerenstvom te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

Povjerenstvo je u obvezi donijeti pravilnik temeljem članka 11. stavka 10. Zakona i utvrditi obrazac i sadržaj imovinske kartice, a osobe koji su prvi put obveznici dužne su podnijeti imovinsku karticu u roku od 30 dana od dana donošenja tog Pravilnika (članak 59. stavak 2. Zakona).

Propisane su nove dužnosti za obveznike te će obveznici nakon stupanja na dužnost biti dužni urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, u pravilu u roku od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na javnu dužnost. U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa obveznik je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od javnog interesa. U slučaju dvojbe predstavlja li neko ponašanje povredu odredaba Zakona o sukobu interesa ili drugog zabranjenog ili propisanog ponašanja predviđenog ovim Zakonom, obveznici su dužni zatražiti mišljenje Povjerenstva. Povjerenstvo će najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva obveznika dati obrazloženo mišljenje.

Također, s ciljem sprečavanja potencijalnog sukoba interesa, obveznik će biti dužan ako se potencijalni sukob interesa pojavi, deklarirati ga na odgovarajući način, te ga razriješiti na način da zaštiti javni interes (npr. suzdržavanjem od glasovanja). Uz to, obveznik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na poslovni interes s njim povezanih osoba, odnosno poslodavca kod kojih je bio u radnom odnosu u posljednje dvije godine prije stupanja na dužnost. Za nepridržavanje tih pravila predviđene su i odgovarajuće sankcije, odnosno moći će im se izreći opomena te novčane sankcije.

Sva nadležna tijela i pravne osobe koje odlučuju o imenovanjima i razrješenjima obveznika iz članka 3. ovoga Zakona dostavit će Povjerenstvu popis osoba koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obnašale dužnost odnosno obavljale službu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, što u zdravstvenim ustanovama predstavlja obvezu Upravnog vijeća kao tijela koje odlučuje o imenovanju i razrješenju ravnatelja.