Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Podsjećamo na obvezu dostave e-mail adrese sudskom registru i provedbu e-komunikacije. Rok ističe 01. rujna 2020. godine. Više na linku https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/42162#.

Također upute na linku https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/.

Udruga pravnika u zdravstvu i ove godine organizira XIII Kongres pravnika u zdravstvu u Varaždinu od 6. do 8. studenog 2020. godine, naravno, ujkoliko nam održavanje Kongresa dozvoli COVID19. Ovime pozivamo sve zainteresirane da nam prijave teme sa sažetkom. Dobro nam došli u Varaždin! Na linku Javni poziv! 

Prikupljanje sažetaka za XIII Kongres pravnika u zdravstvu

Poslovni subjekt mora imati barem jedan e-mail upisan u Sudskom registru te ga upisati najkasnije 3 mjeseca nakon osnivanja. Sve pravne osobe moraju u roku od 1 godine zatražiti pristup informacijskom sustavu e-komunikacije sa sudovima Ministarstva pravosuđa, odnosno do 01. rujna 2020 godine. Više o upisu e-mail adrese na http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=42162#.

Upis e-mail adrese u sudski registar je besplatan. https://www.poslovni.hr/hrvatska/upis-je-e-mail-adrese-u-sudski-registar-besplatan-4240387

Varaždinska županija dodijelila 4.000 kn Udruzi pravnika u zdravstvu kao potporu za "Održavanje radionica i stručnih skupova radi edukacije šire javnosti", a u sklopu provođenja javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2020. godini. Udruga pravnika u zdravstvu prijavila je projekt cjeloživotnog učenja, a u svrhu održavanja stručnih radionica, a posebice Kongresa pravnika u zdravstvu.

Link na rezultate natječaja: http://www.varazdinska-zupanija.hr/repository/public/2020/2-javni-pozivi/lipanj/udruge-final-2020.pdf

Stupanjem na snagu Uredbe o dopunama uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (NN br. 55/11, 57/20), poslodavac će radnicima obračunsku ispravu plaće dostavljati putem aplikacije e-Građani u njegov Osobni korisnički pretinac (OKP).

Uredba propisuje da zaposlenik koji ne može zaprimiti poruku u OKP može temeljem pisanog zahtjeva od poslodavca zatražiti ispis obračunske isprave. Zahtjev vrijedi od datuma podnošenja do opoziva.

Članak 3. Uredbe propisuje da će svi zaposlenici koji nemaju aktiviran Osobni korisnički pretinac, a kojima se isplaćuje plaća, naknada ili drugi primici putem Sustava centraliziranog obračuna plaća, aktivirati svoj Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Uredba je stupila na snagu dana 23. 5. 2020. godine.

Evo i mišljenja Ministarstva uprave vezano na primjenu članka 3. Uredbe:

Svi zaposlenici u Sustavu centraliziranog obračuna plaća koji nemaju aktiviran Osobni korisnički pretinac trebaju ga aktivirati u roku propisanom Uredbom.

Državna tijela, odnosno javne službe iz Sustava centraliziranog obračuna plaća, dužna su omogućiti tehničke preduvjete za pristup zaposlenika Osobnom korisničkom pretincu putem NIAS-a koja su definirana Korisničkom uputom za aplikaciju NIAS.

Ako zaposlenik iz nekog razloga nije u mogućnosti zaprimiti poruku u Osobni korisnički pretinac, može podnijeti zahtjev za ispis obračunske isprave te će mu se od datuma podnošenja istog pa do opoziva (ili omogućavanja primitka poruke u Osobni korisnički pretinac) ispisivati obračunska isprava za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka iz Sustava centraliziranog obračuna plaća.”

Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 07:48

Potpisan Dodatak III GKU - NN br. 56/20

Za svaki odrađeni sat u prekovremenom radu, radniku se u postotku od osnovne plaće isplaćuje dodatak s osnova posebnih uvjeta rada sukladno članku 55. GKU, dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi sukladno članku 57. odnosno članku 58. GKU te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti određeno TKU. Uvećanja, odnosno dodatci na plaću utvrđeni sukladno stavku 13. ovoga članka obračunavaju se na osnovnu plaću tako da se ista zbrajaju.

Tekst Dodatka III na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_56_1136.html.

Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 07:43

Potpisan Dodatak II TKU

Regres 1.500 kn u novcu, a za Božićnicu će se pregovarati. Nema rasta osnovice koji se odgađa do 01.01.2021.

Stranke Temeljnog kolektivnog ugovora sporazumjele su se da do 31. prosinca 2020. godine neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama koje je ugovoreno za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine i od 1. listopada 2020. godine te da će od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama iznositi 5.809,79 kn mjesečno, a od 01. siječnja 2021. godine, 6.044,51 kn.

Ministar Aladrović se nakon potpisivanja zahvalio svim predstavnicima sindikata na uspješnim pregovorima i na pronalaženju kompromisnog rješenja, čime su pokazali sklonost i empatiju prema ostalim sektorima u našem gospodarstvu. "Ovo je dobra društvena poruka koja jamči kvalitetnu suradnju i u budućnosti i visoku razinu socijalnog dijaloga koji je prijeko potreban u našem društvu." istaknuo je Aladrović

https://mrms.gov.hr/vijesti/potpisan-dodatak-ii-temeljnom-kolektivnom-ugovoru-za-sluzbenike-i-namjestenike-u-javnim-sluzbama/11698

Dana 19. svibnja 2020. godine, na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 58/2020), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2020.

Za vrijeme važenja ovoga Zakona neće se primjenjivati:

‒ Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16., 50/17., 37/18., 71/18., 91/18. i 33/20.) i

‒ Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NN br. 70/16., 74/17. i 71/18.).

– Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (NN br. 41/20).

Na sve zahtjeve koji su zaprimljeni temeljem Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (NN br. 41/20) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona na odgovarajući način primijenit će se odredbe članka 6. ovoga Zakona.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 58/2020) možete preuzeti OVDJE.

Subota, 16 Svibanj 2020 09:12

Pregovori TKU

Pregovori za TKU u tijeku

Širenje COVID-19, poznat i kao koronavirus, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnom pandemijom dana 11. ožujka 2020. godine, imalo je značajno, u nekim slučajevima katastrofalno, utjecaj na gotovo sva područja poslovanja na globalnoj razini. Građevinska industrija nije iznimka. Budući su brojne zemlje proglasile izvanredno stanje u borbi protiv pandemije, zatvaranje granica i uvođenje ograničenja putovanja, i u građevinskim radovima dolazi do kašnjenja u izvršavanju ugovora i obveza na izvođenju građevinskih radova, kao npr. zbog nedostatka materijala uslijed prekida projektnih lanaca opskrbe, manjka radne snage, zabrane okupljanja grupa ljudi (u nekim slučajevima više od dvije osobe) do, u određenim zemljama, potpuna obustava svih građevinskih aktivnosti.

Izvor: https://www.international-arbitration-attorney.com/hr/covid-19-and-construction-disputes-claims-for-time-and-money/

Stranica 4 od 22