Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Ministarstvo zdravstva RH dalo pokroviteljstvo nad održavanjem XI. Kongresa pravnika u zdravstvu koji će se održati od 19. do 20. listopada 2018. godine u Varaždinu, u hotelu "Turist". Uskoro donosimo Program Kongresa.

Četvrtak, 02 Kolovoz 2018 10:04

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

Uključite se u novo e-savjetovanje na temu Nacrta prijedloga Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. Savjetovanje traje do 12.08.2018.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA  primjeni od 13. lipnja 2018. godine.  

Utorak, 03 Srpanj 2018 08:14

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Poštovane/i,
dana 14. lipnja 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o upravljanju državnom imovinom, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 52/2018. 

U nastavku je poveznica na predmetni Zakon.

Četvrtak, 21 Lipanj 2018 11:05

JAVNI POZIV - Teme za XI. Kongres

Prijavite teme za XI. Kongres pravnika u zdravstvu!

Kolegice i kolege pravnici,  zdravstveni djelatnici i druge struke u zdravstvu,

objavljujemo

prikupljanje prijedloga tema za XI. Kongres pravnika u zdravstvu

koji će se održati od 19. - 20. listopada 2018. godine u VARAŽDINU , Hotel Turist.

Program započinje u petak 19.10. u 15 sati, a završava u subotu 20.10. u 14 sati.

  • Pozivaju se zainteresirani koji žele  kao predavači aktivno sudjelovati u radu Kongresa, mole se dostaviti naslov prijedloga teme s kratkim sažetkom na e-mail adresu Udruge pravnika u zdravstvu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Prijedloge tema mogu dostaviti osobe različitih struka, prvenstveno pravnih, zdravstvenih i ekonomskih, a koje usko povezuju pravo i zdravstvo, i koje bi bile interesantne pravnoj struci.
  • Po isteku predviđenog roka za dostavu prijava, Upravni odbor Udruge pravnika u zdravstvu odlučiti će o broju i izboru tema koje će biti izlagane na Kongresu.
  • Obrađeni radovi objavljuju se u Zborniku radova Kongresa, a izabrani predavači će upute i rokove za pisanje i dostavu radova dobiti nakon provedenog izbora.
  • Predavači radove trebaju obraditi i u Power Point prezentaciji. Radovi se honoriraju.
  • Za sve dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti na e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više o samom Kongresu možete pratiti na stranicama Udruge www.upzh.hr.

Četvrtak, 21 Lipanj 2018 10:10

Prijevoz - čl. 66. TKU - tumačenja

Dopuna TKU od 15.05.2018. na način da se članka 88. naknadama za koje se predviđa isplata u neto iznosu dodaje i naknada za prijevoz iz člaanka 66. TKU. U nastavku pročitajte tumačenja članka 66. TKU vezano na naknadu za prijevpz.

Članak 66.

Tumačenje br. 15/18 od 3. svibnja 2018.

U slučaju kada javni prijevoz nije organiziran tj. ne omogućuje zaposleniku redoviti dolazak na posao i povratak s posla u smislu odredaba st.8. i 9. čl.66. TKU-a, na  zaposlenika se primjenjuje odredba st.12. čl.66. TKU-a, a kojom je ugovoreno pravo zaposlenika na naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru.

Tumačenje br. 16/18 od 3. svibnja 2018.

Poslodavac ispravno primjenjuje odredbu st.10. čl.66. TKU-a kada zaposleniku koji u slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza isti ne koristi, isplaćuje naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte.

Poslodavac ispravno primjenjuje i odredbu st.12. čl.66. TKU-a kada zaposleniku, koji je sukladno st.15. čl.66. TKU-a pisano izjavio da nema organiziran javni prijevoz, isplaćuje naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kn po prijeđenom kilometru.

Tumačenje br. 17/18 od 3. svibnja 2018.

U smislu čl.66. TKU-a, pod organiziranim javnim prijevozom smatra se isključivo onaj javni prijevoz koji zaposleniku omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, u skladu s odredbama st. 9. čl. 66. TKU-a.

Tumačenje br. 18/18 od 3. svibnja 2018.

Zaposlenik voznim redom i rasporedom svog radnog vremena dokazuje da nema organiziranog javnog prijevoza odnosno da mu javni prijevoz ne omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla.

Tumačenje br. 19/18 od 3. svibnja 2018.

Zaposlenicima koji rade u turnusima i imaju organizirani javni prijevoz u skladu sa st.8. i 9. čl.66. TKU-a, naknada troškova prijevoza u visini cijene karte isplaćuje se u cijelom iznosu (puni iznos cijene karte).

Nedjelja, 17 Lipanj 2018 20:27

3. Radionica GDPR - RIJEKA 29.6. - Prijave!

Udruga pravnika u zdravstvu organizira i 3. Radionicu na temu "GDPR - TEORIJA I PRAKTIČNA RJEŠENJA". 
Radionica je namijenjena službenicima za zaštitu osobnih podataka, voditeljima općih, pravnih i kadrovskih službi kao i ostalih stručnih službi i svima koji u svom poslovanju prenose i obrađuju podatke izvan ili u EU. Radionica će obraditi i primjenu Uredbe u javnim službama, odnosno, zdravstvu, kao posebnom segmentu.
 
Članovi Udruge pravnika u zdravstvu plaćaju povlaštenu kotizaciju.​
 
RADIONICA SE ODRŽAVA DANA 29. LIPNJA 2018. GODINE U RIJECI! 
Očekujemo Vaše prijave! 
3. Radionica GDPR Rijeka 2
3. Radionica GDPR Rijeka 3
 
Srijeda, 06 Lipanj 2018 08:29

Javni natječaj - DA ili NE?

Obveza objave javnog natječaja - da ili ne? Zanimljivo za pročitati hvala kolegama iz časopisa Radno pravo. Članak na linku:http://www.radno-pravo.hr/tumacenja/pitanja_i_odgovori.cfm?cat_id=1 ili na FB stranici Udruge https://www.facebook.com/www.upzh.hr/ u cijelosti.

OBVEZA OBJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li za posao medicinske sestre u domu zdravlja za koji je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, sa osobom koja ispunjava uvjete temeljem javno raspisanog natječaja prema čl. 25. TKU-a, a radi zamjene privremeno odsutne radnice /radnica u ambulanti primarne zdravstvene zaštite (godišnji odmori) treba ponovno raspisivati natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme ako su se u međuvremenu stekli uvjeti (suglasnost nadležnog ministarstva za zapošljavanjem jedne medicinske sestre na neodređeno vrijeme) zbog odlaska zaposlenice u mirovinu, a radi se o istom poslu, za koji se traži isto zvanje (SSS medicinska sestra, poslovi lll (treće) vrste), s istim koeficijentom iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kao i za poslove na koje je zaposlenica primljena temeljem javnog natječaja i sklopila ugovor o radu na određeno vrijeme? Može li neobjava natječaja predstavljati kazneno djelo?
 
Odgovor:
1. U vezi Vašeg upita o obvezi objave javnog natječaja, kao i pitanja može li neobjava natječaja predstavljati kazneno djelo navodimo Vam sljedeće mišljenje: 
U djelatnosti zdravstva, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12,35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14) nije predviđena obveza javnog natječaja prilikom zapošljavanja radnika u zdravstvenim ustanovama, kao što je to npr. obveza u nekim drugim javnim službama (npr. školstvu).

U tom smislu nema niti prekršaja zbog neobjave natječaja, jer nema zakonske obveze.

Kao što je prethodno navedeno, u javnim službama je zakonima nejednako propisana obveza javnog natječaja prilikom zapošljavanja, na način da neke javne službe imaju obvezu natječaja za sve radnike, neke službe samo za dio radnika, tj. nositelje djelatnosti, a neke nemaju uopće takvu obvezu.

Obveza javnog natječaja u zdravstvu postoji isključivo na osnovu kolektivnog ugovora. Prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, sklopljenim 12. prosinca 2012. (Narodne novine 141/12), ugovorena je obveza javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u svim javnim službama na koje se taj Kolektivni ugovor odnosi.

Sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora, za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u javnim službama raspisuje se javni natječaj radi ispunjavanja ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnih službi svim građanima Republike Hrvatske. Potreba za zasnivanjem radnog odnosa za sve poslove u javnim službama oglašava se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama ustanova i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u »Narodnim novinama«. Poslodavac je u obvezi na isti način i u istom roku obavijestiti sve kandidate o rezultatima natječaja. Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«. Sukladno stavku 3. članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora, javni natječaj nije potreban u slučajevima predviđenim granskim kolektivnim ugovorima.

2. U vezi pitanja da li je javni natječaj iz članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora bio potreban u slučaju kada radnik radi na određeno vrijeme ali mu se bez prekida radnog odnosa ugovor o radu mijenja u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, navodimo sljedeće:

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora, koje daje službena tumačenja toga Ugovora o radu, nije do sada dalo odgovor na ovakvo pitanje. 
Međutim, kao analogiju navodimo tumačenje 10/2014 (http://www.mrms.hr/pitanje/clanak-25-tku) prema kojem javni natječaj nije potreban u slučaju kada radnik radi na pola radnog vremena, a nastavio bi raditi na tom istom poslu puno radno vrijeme. 
Povjerenstvo je ovdje očito pošlo od činjenice da je javni natječaj potreban za zasnivanje radnog odnosa, a ovdje je radni odnos već zasnovan, iako pod drugim uvjetima, tj. na nepuno radno vrijeme. Ovakvo tumačenje je ujedno jedna vrsta primjene članka 62. st. 7. Zakona o radu, prema kojem je poslodavac dužan razmotriti zahtjev radnika koji je stranka ugovora o radu sklopljenog za puno radno vrijeme za sklapanje ugovora za nepuno radno vrijeme, kao i radnika koji je stranka ugovora o radu sklopljenog za nepuno radno vrijeme za sklapanje ugovora za puno radno vrijeme, ako kod njega postoji mogućnost za takvu vrstu rada.

Prema našem mišljenju, slična situacija bi bila ako radnik radi na određeno vrijeme, pa se ukaže potreba za radom na neodređeno vrijeme na istim poslovima. Prema istom principu kao kod promjene nepunog u puno radno vrijeme, i ovdje kod promjene ugovora o radu iz određenog vremena u neodređeno vrijeme, javni natječaj prema našem mišljenju ne bi bio potreban. Naime, niti ovdje nema zasnivanja radnog odnosa, za što Temeljni kolektivni ugovor propisuje javni natječaj, jer je radni odnos već zasnovan, samo se mijenja uvjet rada - umjesto određenog vremena u neodređeno vrijeme.

I ovdje bi to bilo sukladno Zakonu o radu, članku 13. st. 4. prema kojem je poslodavac dužan obavijestiti radnike koji su kod njega zaposleni na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme o poslovima za koje bi ti radnici mogli kod poslodavca sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme te im omogućiti usavršavanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao i radnicima koji su sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Dakle, i tu bi neobjavljivanje javnog natječaja bilo puno bliže oživotvorenju navedene zakonske odredbe nego kada bi se javni natječaj objavljivao.

3. Da li se morao objaviti javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme od četiri mjeseca, s osobom koja je nedavno kod istoga poslodavca završila stručno osposobljavanje za rad, navodimo sljedeće:

Kao što je prethodno rečeno, sukladno stavku 3. članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora, javni natječaj nije potreban u slučajevima predviđenim granskim kolektivnim ugovorima.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstava i zdravstvenog osiguranja, ne predviđa taj izuzetak. Dakle, natječaj je sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru bio potreban.

Međutim, valja naglasiti da u svim djelatnostima osim u zdravstvu za zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, natječaj nije potreban. Tamo gdje je obveza natječaja propisana zakonima (školstvo), propisan je i izuzetak da natječaj nije potreban kod rada na određeno vrijeme.

Prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, ali bez natječaja radni odnos može se zasnovati kad obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana, kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14), člankom 107. radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, ali radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana, a ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

Isti ili slični izuzeci ugovoreni su i kolektivnim ugovorom za školstvo.

Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, od 30. travnja 2014. (Narodne novine 63/14), ugovoreni su izuzeci od obveze raspisivanja javnog natječaja, koji nije potreban za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana.

Također je tim Kolektivnim ugovorom određeno da kada se u školi ukaže potreba za popunjavanjem radnog mjesta, poslodavac je obvezan zaposlenicima te škole, a koji imaju ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme i ispunjavaju uvjete tog radnog mjesta, ponuditi prelazak na upražnjeno radno mjesto (u matičnoj ili područnoj školi), izmjenom ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja.

Vrlo slično, ali ne sasvim isto, ugovoreno je i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, od 22. svibnja 2014. (Narodne novine 72/14). Prema članku 28. toga Kolektivnog ugovora, javni natječaj nije potreban za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana;
U stavku 4. članka 28. postoji još jedan izuzetak, koji se ponešto razlikuje od onoga navedenog u osnovnom školstvu. Naime, javni natječaj nije potreban za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenikom koji u ustanovi radi temeljem jednog ili više ugovora na određeno vrijeme u neprekinutom razdoblju duže od tri godine iz razloga koji nisu predviđeni Zakon o radu ukoliko zaposlenik ima potrebnu vrstu i razinu stručne spreme.

U sustavu znanosti i visokog obrazovanja trenutno nema važećeg kolektivnog ugovora, ali usporedbe radi valja spomenuti raniji Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, od 22. listopada 2010. godine koji je važio do svibnja 2015.

Prema članku 9. toga Kolektivnog ugovora, javni natječaj nije bio potreban u sljedećim slučajevima: 
? u slučaju sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme sa zaposlenikom koji zamjenjuje privremeno nenazočnog zaposlenika,
? u slučaju prelaska znanstvenog novaka s jednog na drugi projekt u istoj ustanovi, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja obaju projekata i čelnika ustanove
? u slučaju prelaska znanstvenog novaka s jednog na drugi projekt na drugoj ustanovi, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja obaju projekata i čelnika ustanova (čelnika ustanove u kojoj znanstveni novak ima zaključen ugovor o radu na projektu i čelnika ustanove na kojoj se izvodi projekt na koji prelazi)
? u slučaju prelaska postdoktoranata (znanstvenih novaka koji su doktorirali prije isteka njihovog ugovora o radu) s jednog na drugi projekt u istoj ustanovi, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja projekta na koji postdoktorant prelazi i čelnika ustanove
? u slučaju prelaska postdoktoranata (znanstvenih novaka koji su doktorirali prije isteka njihovog ugovora o radu) s jednog na drugi projekt na drugu ustanovu, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja projekta na koji postdoktorant prelazi i čelnika ustanova(čelnika ustanove u kojoj znanstveni novak ima zaključen ugovor o radu na projektu i čelnika ustanove na kojoj se izvodi projekt na koji prelazi)
? u drugim sličnim opravdanim slučajevima uz obveznu pisanu suglasnost najbrojnijeg sindikata po članstvu u ustanovi koju daje osoba ovlaštena za zastupanje sindikata.

Prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi od 25. ožujka 2014. (Narodne novine 42/14), javni natječaj nije potreban u slučajevima rada na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika ili privremenog povećanja opsega poslova.

Dakle, u svim sustavima osim u zdravstvu moguće je zapošljavati na određeno vrijeme bez javnog natječaja.

Ova neusklađenost zdravstva sa svim ostalim sustavima javnih službi, očito je rezultat propusta ugovornih strana prilikom sklapanja kolektivnog ugovora.


4. U vezi pitanja može li neobjava javnog natječaja biti kazneno djelo navodimo sljedeće:

Mi ne možemo ulaziti u pitanje da li je neko kazneno djelo učinjeno ili ne, jer niti ne znamo činjenice i okolnosti niti je to u našoj nadležnosti.

Međutim, mišljenja smo da sama neobjava javnog natječaja (ako nema nekih drugih elemenata kaznenih djela), ne bi nikako smjela predstavljati kazneno djelo.

Naime, tamo gdje je obveza javnog natječaja propisana zakonom, za neobjavu javnog natječaja odgovara se prekršajno. Tako npr. prema članku 52.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj dječji vrtić, između ostalog, ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama toga Zakona. Odgovorna osoba u dječjem vrtiću kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 8.000 kuna.

Istovrsni prekršaj, ali s nešto drukčijim kaznama, predviđen je i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14). Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj školska ustanova ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama članka 107. stavaka 1. do 4. i članka 127. stavaka 1. i 2. toga Zakona, a odgovorna osoba u školskoj ustanovi kaznit će kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna.

Dakle, u slučaju neobjave natječaja odgovarat će se samo prekršajno, i to ne s previsokom kaznama.

U onim djelatnostima u kojima zakonom nije propisana obveza javnog natječaja (zdravstvo te socijalna skrb), naravno nema niti prekršaja.

U tim djelatnostima je ta obveza ugovorena samo spomenutim Temeljnim kolektivnim ugovorom, koji naravno nema i ne može imati prekršaje.

Stoga nam se čini iznimno apsurdno da tamo gdje je obveza natječaja propisana zakonom, za neobjavu se odgovara prekršajno, a tamo gdje to zakonodavac nije htio pa uopće nema zakonske obveze, nego je to samo ugovoreno kolektivnim ugovorom, koji ne može imati niti prekršaje, da se tamo odgovara kazneno.

Što se tiče odgovornosti za kazneno djelo za neobjavu natječaja za rad na određeno vrijeme od četiri mjeseca, to nam izgleda dodatno apsurdno. Kao prvo sukladno onome što je rečeno prethodno, apsurd je da se za kršenje zakona odgovara prekršajno, a tamo gdje zakonodavac nije htio prekršaj nego je to samo ugovoreno kolektivnim ugovorom da se odgovara kazneno.

Dodatni apsurd prema našem mišljenju je i činjenica da u svim drugim javnim službama, bilo temeljem zakona, bilo temeljem granskih kolektivnog ugovora, za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme natječaj nije potreban, pa to ne samo da ne predstavlja prekršaj, nego je dozvoljeno, tj. propisano ili ugovoreno kolektivnim ugovorom. Zato je apsurdno da se u školstvu, socijalnoj skrbi i dr. može normalno na zamjenu zaposliti bez natječaja, a u zdravstvu je to kazneno djelo?!

Više o obvezi javnog natječaja možete vidjeti u našem časopisu „Radno pravo", broj 10/2016.

 
 
 
 
 

Izmjene i dopune Kaznenog zakona koje su na e-savjetovanju do 14. lipnja 2018. godine uvode novo kazneno djelo: "Prisila prema zdravstvenom radniku". Svakako  pozdravljamo ovaj prijedlog! Pročitajte prijedlog članka 13.!

Članak 13.

Iza članak 315. dodaje se članak 315. a koji glasi:

„Prisila prema zdravstvenom radniku

Članak 315.a

(1) Tko doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji  zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu, silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika ili mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili grubim postupanjem doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika, može se osloboditi kazne.

Četvrtak, 26 Travanj 2018 11:29

2. Radionica GDPR - Pakrac 10.5.-PRIJAVE!

Prijavnica u Wordu!
 
Udruga pravnika u zdravstvu organizira Radionicu na temu "GDPR - TEORIJA I PRAKTIČNA RJEŠENJA". 
GDPR - General Data Protection Regulation je novi regulatorni okvir za zaštitu općih i osobnih podataka i donosi brojne nove obveze za pravne osobe, kako u realnom, tako i u javnom i državnom sektoru, a odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih i općih podataka. Datum početka primjene ove EU Uredbe je 25. svibnja 2018. godine.
Radionica je namijenjena službenicima za zaštitu osobnih podataka, voditeljima općih, pravnih i kadrovskih službi kao i ostalih stručnih službi i svima koji u svom poslovanju prenose i obrađuju podatke izvan ili u EU. Radionica će obraditi i primjenu Uredbe u javnim službama, odnosno, zdravstvu, kao posebnom segmentu.
 
Članovi Udruge pravnika u zdravstvu plaćaju povlaštenu kotizaciju.​
 
RADIONICA SE ODRŽAVA DANA 10. SVIBNJA 2018. GODINE U PAKRACU! 
Očekujemo Vaše prijave! 
Radionica GDPR Pakrac 10.05.2018. 3
Stranica 3 od 14

UDRUGA PRAVNIKA U ZDRAVSTVU

Kolodvorska 20, 42000 VARAŽDIN
OIB: 08263388075
MB: 02157454-000
Žiro račun: Zagrebačka banka: 2360000-1101930278
IBAN: HR1023600001101930278

PREDSJEDNICA UPZH

SNJEŽANA CERJAN, mag.iur.
Adresa: UDRUGA PRAVNIKA U ZDRAVSTVU
Kolodvorska 20, 42000 Varaždin
tel.: 042/393-161; fax: 042/393-081
GSM: 099/22 839 22
e-mail: udruga-pravnika{at}post.t-com.hr ; udruga.pravnika1{at}gmail.com
www.upzh.hr