Ispiši ovu stranicu

Potpisan Temeljni kolektivni ugovor

Dana 07.12.2017. potpisan je Temeljni kolektivni ugovor te istoga možete preuzeti na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sutava na linku http://www.mrms.hr/wp-content/uploads/2017/12/Temeljni-kolektivni-ugovor-za-slu%C5%BEbenike-i-namje%C5%A1tenike-u-javnim-slu%C5%BEbama.pdf. Zamjerka...sporan datum primjene...naime, u članku 91. stavku 1. TKU stoji da se isti primjenjuje od 01. prosinca 2017. godine, dok u članku 2. stavku 1. stoji da stupa na snagu od dana potpisa, što bi pravno značilo da je isti u primjeni od 01. prosinca 2017. bez obzira što na stranicama Ministarstva piše da se primjenjuje od dana potpisa, odnosno, od 07.12.2017. link http://www.mrms.hr/wp-content/uploads/2017/12/Temeljni-kolektivni-ugovor-za-slu%C5%BEbenike-i-namje%C5%A1tenike-u-javnim-slu%C5%BEbama.pdf