Ispiši ovu stranicu

Nešto malo o koeficijentima - Uputa Ministarstva uprave

9 7 22222

Na traženje brojnih kolega, evo preslike Mišljenja Ministarstva uprave iz kojega slijedi da se koeficijenti složenosti poslova ne utvrđuju pravilnicima o unutarnjem redu, već se izravno primjenjuju odredbe Uredbe.

Mnogi smo trenutno u izradi i donošenju izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama kojima su u ustanovama uređeni koeficijenti, donošenje kojih pravilnika mora biti popraćeno propisanom procedurom (prijedlog ravnatelja dostavlja se radničkom vijeću, potom Upravno vijeće donosi Pravilnik koji stupa na snagu osmog dana od dana objave. Ne zaboravimo da se Pravilnik objavljuje sukladno Pravilniku u načinu objave Pravilnika o radu (NN br. 67/10).

 

Preuzmite presliku arhivskog primjerka u pdf-u